AIKIDO

Aikido to szlachetna japońska sztuka walki, za której twórcę lub kodyfikatora uznaje się mistrza z Tanabe, Morihei Ueshiba, tytułowanego z tego względu pełną szacunku formą Ō-sensei („wielki nauczyciel”).

Spośród innych systemów walki aikido wyróżnia się szczególną filozofią, której istota opiera się na szacunku do drugiego człowieka oraz miłości i poszanowaniu życia we wszelkich jego przejawach. Tym samym jest ono przeciwieństwem tych wszystkich stylów walki, które koncentrują się na destrukcji. Tradycyjne aikido wyklucza również wszelkie formy rywalizacji sportowej, przez co ćwiczenie pozbawione jest elementu konkurencyjności i stresu zawodniczego, nieodłącznego w dyscyplinach, w których rozgrywane są zawody. Nie jest celem aikido wygrywanie z innymi, a jedynie pokonywanie siebie i przekraczanie własnych ograniczeń, przez co adepci stają się bardziej wytrwałymi i wartościowymi ludźmi.

Aikido jest stosunkowo młodą - bo formułującą się dopiero na przełomie XIX i XX wieku - sztuką walki, czerpie jednak z wielowiekowych doświadczeń systemów wojennych Dalekiego Wschodu. Bezpośrednie korzenie aikido zwykło się upatrywać w daito-ryu aikijutsu (wiele źródeł potwierdza ogromny wpływ mistrza Sokaku Takedy).

Choć wywodzi się z Japonii, aikido jest obecnie bardzo rozpowszechnione na całym świecie, szczególnie zaś popularne w Europie. Z tego względu zostało wielokrotnie opisane przez znawców tematu.


Zainteresowanym proponujemy lekturę publikacji, których propozycje zamieszczamy poniżej - wszystkie dostępne w języku polskim.

- Gembal R., Aikido. Edukacja ciała i umysłu, Gdańsk 2004

- Miłkowski J., Makuch S., Miłkowska E., Aikido sztuka walki dla dżentelmenów, Warszawa 1989

- Stevens J., Trzej Mistrzowie Budo, Bydgoszcz 2001

- Ueshiba M., Budo: nauki twórcy aikido, Bydgoszcz 1996

- Ueshiba M., Sztuka pokoju, Gliwice 2007

- Westbrook A., Ratti O., Aikido i dynamiczna sfera, Bydgoszcz 2010

- Woźniak M., Aikido. Japońska sztuka walki, Radom 1992

- Wysoki J., Aikido bez tajemnic, Bydgoszcz 1990

- Wysoki J., Poznaj aikido, Warszawa 1995