CENNIK

obowiązuje od 1 października 2022 roku

TYP 1 - KARNET STANDARD 165 PLN (ważny dla jednej osoby przez miesiąc kalendarzowy na wszystkie zajęcia wg grafiku wybranej grupy )

TYP 2 - KARNET MASTER 180 PLN (ważny dla jednej osoby przez miesiąc kalendarzowy na zajęcia grafiku grupy dorosłej zaawansowanej; obowiązuje od 3 kyu)

TYP 3 - KARNET FAMILY 285 PLN (ważny dla dwójki rodzeństwa przez miesiąc kalendarzowy na wszystkie zajęcia wg grafiku wybranej grupy )

TYP 4 - KARNET LADY STANDARD 140 PLN (ważny dla pań w grupie dorosłej przez miesiąc kalendarzowy na wszystkie zajęcia wg grafiku)

TYP 5 - KARNET LADY MASTER 155 PLN (ważny dla pań w grupie dorosłej zaawansowanej przez miesiąc kalendarzowy na wszystkie zajęcia wg grafiku)

TYP 6 - KARNET RELAX 110 PLN (ważny dla jednej osoby przez miesiąc kalendarzowy na 4 dowolne zajęcia wg grafiku wybranej grupy)

TYP 7 - KARNET VISITOR 30 PLN (ważny na 1 wejście wg grafiku - po uzyskaniu zgody instruktora)

TYP 8 - KARNET FRIEND 10 PLN (ważny dla osób, ćwiczących aikido w innych ośrodkach w Polsce i na świecie, a wizytujących nasze miasto, na 1 wejście wg grafiku)

Dodatkowe informacje

OPŁATA REJESTRACYJNA – 15 PLN (jednorazowa, dotyczy wyłącznie nowych uczestników zajęć)

OBJAŚNIENIA:

- płatności za karnety typu 1-6 należy dokonać do 10. dnia miesiąca, na który wykupowany jest dostęp

- od 11. dnia miesiąca cena karnetów typu 1, 2, 4, 5 wzrasta o 30 PLN.

- od 11. dnia miesiąca nie istnieje możliwość zakupu karnetu rodzinnego (typu 3) - możliwy jest wówczas wyłącznie zakup karnetów osobno dla każdego uczestnika - zgodnie z cennikiem.

- karnety typu 7, 8 można wykupić jedynie gotówką, bezpośrednio przed zajęciami, których dotyczą. Nie istnieje możliwość sumowania wejść i dokonywania opłat w terminie późniejszym.


Płatności można dokonywać przelewem na konto lub gotówką przed zajęciami (prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty). Nie istnieje możliwość płatności kartą.


W przypadkach nie uwzględnionych w powyższym cenniku prosimy o kontakt, w celu dokonania wyceny indywidualnej.

W przypadkach wątpliwych prosimy nie dokonywać płatności według własnych kalkulacji - zachęcamy do uprzedniej konsultacji.

KONTO BANKOWE POMORSKIEGO CENTRUM SZTUK WALKI:

ALIOR BANK 36 2490 0005 0000 4530 9540 2620 (w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika zajęć, grupę oraz okres, którego dotyczy wpłata)


Na wszystkie zajęcia obowiązuje wcześniejsza rejestracja elektroniczna!

https://forms.gle/CWsaPJeMaQmvbfVz7