SYLWETKI PROWADZĄCYCH

Wszyscy nasi instruktorzy posiadają państwowe specjalistyczne uprawnienia do prowadzenia zajęć aikido,  ogromne doświadczenie i wieloletnią praktykę, a także nadal intensywnie rozwijają się i aktywnie trenują, doskonaląc swą mistrzowską biegłość.

PRZEMYSŁAW BOBKOWSKI  -  5 DAN AIKIDO

Aikido trenuje już od 1990 roku. Dzięki posiadanemu poziomowi technicznemu oraz w dowód uznania dla zasług w rozwoju tej sztuki walki, właśnie uzyskał z rąk Etienne Lemana sensei nowy stopień mistrzowski, po egzaminie w Meze (Francja) w VII 2014 roku; jest to najwyższy w naszym regionie i jeden z wyższych notowanych stopni mistrzowskich w polskim i europejskim aikido. W celu rozwijania swego doświadczenia oraz posiadanej wiedzy brał udział w licznych międzynarodowych stażach szkoleniowych, prowadzonych przez największe w Europie autorytety w dziedzinie aikido (m.in. Leman, Cognard, Riondet, Savegnago, Salvadego). Od 27 lat prowadzi w Bydgoszczy zajęcia aikido dla dorosłych i młodzieży, oferując najwyższy standard nauczania. O poziomie jego wiedzy świadczy fakt, że wychował kilkudziesięciu uczniów ze stopniami mistrzowskimi.

EWA BOBKOWSKA  -  4 DAN AIKIDO

Aikido trenuje już od 1994 roku. Posiadany obecnie stopień otrzymała z rąk Etienne Lemana sensei po egzaminie w Bydgoszczy w XI 2011 roku; jest to jeden z najwyższych notowanych stopni mistrzowskich w polskim i europejskim aikido wśród kobiet. Stale poszerza swą wiedzę oraz umiejętności, uczestnicząc w licznych międzynarodowych stażach szkoleniowych, prowadzonych przez największe w Europie autorytety w dziedzinie aikido (m.in. Leman, Cognard, Riondet, Savegnago, Salvadego, Albanese, Halm). W celu pogłębienia znajomości kultury japońskiej, której jest pasjonatką, odbyła w 2016 roku podróż do Japonii, gdzie dotarła między innymi aż do źródeł aikido - Iwama, siedziby rodu Ueshiba, miejsca, założonego przez twórcę aikido, Morihei Ueshibę, gdzie do dzisiaj zamieszkują jego następcy. Od 18 lat prowadzi zajęcia aikido, radząc sobie z powodzeniem we wszystkich poziomach grup dla dorosłych, ale skupia się głównie na zajęciach dla dzieci i młodzieży oraz organizuje rozmaite imprezy okolicznościowe, aktywizujące najmłodszych bydgoszczan. Jest twórczynią cyklu imprez kolonijnych „Lato dla Samurajów”.

ROMAN KWAŚNIEWSKI  -  3 DAN AIKIDO

Aikido trenuje od 1999 roku. Posiadany obecnie stopień otrzymał z rąk Etienne Lemana sensei po egzaminie w Bydgoszczy w XI 2013 roku. Stale się rozwijając, aktywnie uczestniczy w licznych międzynarodowych stażach szkoleniowych, prowadzonych przez największe w Europie autorytety w dziedzinie aikido (m.in. Leman, Cognard, Riondet, Savegnago). Od kilku lat specjalizuje się w pracy grupami początkującymi dla dorosłych.


ROBERT FUTYMA  -  3 DAN AIKIDO

Aikido trenuje od 1992 roku. Posiadany obecnie stopień otrzymał z rąk Etienne Lemana sensei po egzaminie w Bydgoszczy w XI 2013 roku. Systematycznie uczestniczy w międzynarodowych stażach szkoleniowych, prowadzonych przez największe w Europie autorytety w dziedzinie aikido (m.in. Leman, Cognard, Riondet, Savegnago). Ma ogromne doświadczenie, wynikłe z długoletniej praktyki. Od kilku lat pracuje z dorosłymi, z powodzeniem radzi sobie również z grupami dziecięcymi.